Ôn huyết thất tinh cung - điều thận khí - lợi yêu tất - khử hàn thấp ở hạ tiêu - Đau nhức vùng thắt lưng-cùng - Liệt chi dưới - kinh nguyệt không đều - di tinh - liệt dương -  viêm ruột mãn tính

Location:

Đường kinh

 • 10KINH TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM
 • 7KINH TÚC QUYẾT-ÂM CAN
 • 10MẠCH NHÂM
 • 10MẠCH ĐỐC
 • 0MẠCH XUNG
 • 0MẠCH ĐỚI
 • 9KINH THỦ THÁI-ÂM PHẾ
 • 0MẠCH DƯƠNG-KIỀU
 • 10KINH THỦ DƯƠNG-MINH ĐẠI TRƯỜNG
 • 0MẠCH ÂM-KIỀU
 • 10KINH TÚC DƯƠNG-MINH VỊ
 • 0MẠCH DƯƠNG-DUY
 • 10KINH TÚC THÁI-ÂM TỲ
 • 0MẠCH ÂM-DUY
 • 8KINH THỦ THIẾU-ÂM TÂM
 • 10KINH THỦ THÁI-DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG
 • 10KINH TÚC THÁI-DƯƠNG BÀNG QUANG
 • 10KINH TÚC THIẾU-ÂM THẬN
 • 7KINH THỦ QUYẾT-ÂM TÂM BÀO LẠC
 • 9KINH THỦ THIẾU-DƯƠNG TAM TIÊU

Huyệt vùng

 • 10Đầu - Mặt - Cổ
 • 10Tay
 • 10Chân
 • 10Ngực - Bụng
 • 10Lưng

Xem thêm

error: Content is protected !!