Home Search

Kết quả tìm kiếm:

Nếu bạn không hài lòng với kết quả, vui lòng thực hiện tìm kiếm khác.
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:
Location:

Huyệt vùng

 • 10Đầu - Mặt - Cổ
 • 10Tay
 • 10Chân
 • 10Ngực - Bụng
 • 10Lưng

Đường kinh

 • 10KINH TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM
 • 7KINH TÚC QUYẾT-ÂM CAN
 • 10MẠCH NHÂM
 • 10MẠCH ĐỐC
 • 0MẠCH XUNG
 • 0MẠCH ĐỚI
 • 9KINH THỦ THÁI-ÂM PHẾ
 • 0MẠCH DƯƠNG-KIỀU
 • 10KINH THỦ DƯƠNG-MINH ĐẠI TRƯỜNG
 • 0MẠCH ÂM-KIỀU
 • 10KINH TÚC DƯƠNG-MINH VỊ
 • 0MẠCH DƯƠNG-DUY
 • 10KINH TÚC THÁI-ÂM TỲ
 • 0MẠCH ÂM-DUY
 • 8KINH THỦ THIẾU-ÂM TÂM
 • 10KINH THỦ THÁI-DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG
 • 10KINH TÚC THÁI-DƯƠNG BÀNG QUANG
 • 10KINH TÚC THIẾU-ÂM THẬN
 • 7KINH THỦ QUYẾT-ÂM TÂM BÀO LẠC
 • 9KINH THỦ THIẾU-DƯƠNG TAM TIÊU

Vần

 • 3M
 • 8N
 • 1O
 • 3P
 • 6Q
 • 1S
 • 6A
 • 10T
 • 1B
 • 3U
 • 10C
 • 3V
 • 9D
 • 2X
 • 10Đ
 • 4Y
 • 1E
 • 2G
 • 8H
 • 10K
 • 8L
error: Content is protected !!